info@drnabi.com 02188873135

بیمار خانم 30 ساله به جهت نامنظمی دندانها و فضای باز بین دندانهای جلویی فک بالا و پایین مراجعه کردند. با کشیدن 4 دندان و درمان با ارتودنسی ثابت فلزی در کمتر از 2 سال به نتیجه ای که ملاحظه میکنید رسیدیم.

درمان ارتودنسی ثابت

نام مشتری
: خانم آ-ک
سرویس
: ارتودنسی ثابت به روش MBT
تاریخ شروع
: Dec 23, 2018
تاریخ پایان
: Jul 26, 2021
وضعیت
: Completed