ارتودنسی ثابت به روش ام بی تی

یکی از مباحثی که در نشریات و فضای مجازی در خصوص روش های جدید ارتودنسی مطرح می شود ارتودنسی به روش MBT است. متاسفانه بعضی از دندانپزشکان فکر می کنند که مختصات معینی از براکت های ارتودنسی می باشد، حال آنکه در واقع این یک روش درمانی جدید است. بنابراین عبارت ارتودنسی به روش MBT نمایانگر شیوه نوینی از درمان های ارتودنسی است