ارتودنسی شفاف

این سیستم پیشرفته کامپیوتری، فرصتی است برای بسیاری از بیماران بزرگسال ارتودنسی تا بدون کاربرد هرگونه سیم یا دیگر اجزای فلزی یا سرامیکی، دندانهای خود را مرتبنموده و لبحندی زیبا به دست آورند. با استفاده از تکنولوژیهای مدرن سه بعدی لبخندی زیبا برای خود درست نمایید