info@drnabi.com 02188873135

ارتودنسی ثابت به روش MBT

یکی از مباحثی که در نشریات و فضای مجازی در خصوص روش های جدید ارتودنسی مطرح می شود ارتودنسی به روش MBT است نمایش بیشتر...

خواندن بیشتر

دوره پیشگیری ارتودنسی با مجوز وزارت به...

آنالیز فضا، فضا نگهدارنده ثابت و متحرک، space regainer، فانکشنال، فیس ماسک تشخیص داده و به کار ببرد نمایش بیشتر...

خواندن بیشتر

ارتودنسی نامرئی

این سیستم پیشرفته کامپیوتری، فرصتی است برای بسیاری از بیماران بزرگسال ارتودنسی تا بدون کاربرد هرگونه سیم یا دیگر اجزای فلزی نمایش بیشتر...

خواندن بیشتر

ارتوپدی فک

دستگاههای فانکشنال معمولا برای بیمارانی استفاده می شود که فک بالایو پایین با یکدیگر تناسب ندارند. نمایش بیشتر...

خواندن بیشتر

ارتودنسی متحرک

از ارتودنسی متحرک ، برای مرتب کردن دندان ها در شرایطی استفاده می شود که یا نامنظمی دندان ها کم بوده یا نمایش بیشتر...

خواندن بیشتر

سفید کردن دندانها

سفید کردن دندانها یک روش پزشکی است که باید توسط یک دندانپزشک یا یکی دیگر از حرفه های دندانپزشکی مانند نمایش بیشتر...

خواندن بیشتر