info@drnabi.com 02188873135
December 19, 2021 - توسط مدیر

ابزارشناسی

مهمترین قسمت کار بعد از ارایه طرح درمان ارتودنسی، شناخت کامل وسایل ارتودنسی میباشد تا با حداکثر کمک گرفتن از آنها بتوانیم بهترین درمان را به بیمارانمان ارایه نماییم.


براکت

آرچ وایر

الاستیکها

اتچمنت ها

ابزار دستی

لوازم کمکی


براكت به معناي نگهد‌ارند‌ه است و د‌ر واقع پايه‌اي مي‌باشد‌ كه نيروي سيم را بر روي د‌ند‌ان منتقل مي‌كند‌. 

بر اساس نحوه ساخت آنها، دارای تنوع میباشند که بعضی از انواع رایج آن را در زیر ذکر میکنیم:


براکتهای وایرکات

نحوه ساخت این مدل بسیار آسان میباشد و محصول  نهایی ارزان قیمت به بازار ارایه میشود. منتهی ایرادی که در این مدل وجود دارد، عدم دقت شیار براکتها میباشد و شانس یکسان شدن دقیق دو درمان با یکدیگر کم است.


براکتهای تزریقی

در این مدل براکت، شیار براکت بسیار دقیق است و تقریبا در تمامی محصول تولید شده، دقیق بوده و باعث میشود که نتجه درمان اکثر بیماران یکسان باشد.


تنوع بیس براکتهای ارتودنسی

برای رسیدن به حداکثر چسبندگی براکتها به کامپوزیت و دندان، انواع بیسهای براکت ارایه شده اند مانند مدل های داینا لاک، مش دار، و اخیراَ هم مدل پیلون دار


برای مشاهده ویدیوهای آموزشی ابزارشناسی در ارتودنسی ثابت قسمت اول اینجا کلیک کنید

برای مشاهده ویدیوهای آموزشی ابزارشناسی در ارتودنسی ثابت قسمت دوم اینجا کلیک کنید

برای مشاهده ویدیوهای آموزشی ابزارشناسی در ارتودنسی ثابت قسمت سوم اینجا کلیک کنید

برای مشاهده ویدیوهای آموزشی ابزارشناسی در ارتودنسی ثابت قسمت چهارم اینجا کلیک کنید

برای مشاهده ویدیوهای آموزشی ابزارشناسی در ارتودنسی ثابت قسمت پنجم اینجا کلیک کنید

برای مشاهده ویدیوهای آموزشی ابزارشناسی در ارتودنسی ثابت قسمت ششم اینجا کلیک کنید

برای مشاهده ویدیوهای آموزشی ابزارشناسی در ارتودنسی ثابت قسمت هفتم اینجا کلیک کنید

برای مشاهده ویدیوهای آموزشی ابزارشناسی در ارتودنسی ثابت قسمت هشتم اینجا کلیک کنید
0 آیتم ها
تومان 0