info@drnabi.com 02188873135
December 19, 2021 - توسط مدیر

روش درمان بیماران کشیدنی

روش درمان ارتودنسي ثابت در بيماران كشيدني داراي سه مرحله كلي مي‌باشد: 

1.هم سطح و مرتب كردن دندان‌ها (رسيدن به دقيق ترين نوع هم سطح و مرتب شدن دندان‌ها نياز به چسباندن دقيق براكت‌ها دارد)

2. ديپ بايت

3. بستن فضا 


مرتب نمودن دندانها

چسباندن صحيح براكت‌ها در بعضي مواقع امكان پذير نيست مانند مواردي كه دندان‌ها كرادينگ زياد دارند و روي هم شديداً اورلپ دارند. در اين مواقع براكت را در نزديك‌ترين محل به موقعيت صحيح مي‌چسبانيد و سيم‌ها را قرار مي‌دهيد. بدين صورت تا حد زيادي دندان‌ها مرتب مي‌شوند. براي ارزيابي چسباندن صحيح براكت‌ها مرحله Releveling را داريم.


كنترل انكوريج در مرحله هم‌سطح و مرتب كردن دندان‌ها

وقتي از ابتداي درمان شروع مي‌كنيد و سيم را ضخيم مي‌كنيد تا به سيم ۱۹-۲۵ استيل برسيد بايد وضعيت تمام دندان‌ها بهتر و اكلوژن هم بهتر شود. اگر مثلاً كانين خارج قوس داريد و درون قوس مي‌آيد دندان‌هاي مجاور نبايد از قوس خارج شوند و در عين حال اكلوژن هم بهتر شود.

به همين منظور كنترل انكوريج در مرحله هم‌سطح و مرتب كردن دندان‌ها را به سه بُعد افقي و عمودي و طرفي تقسيم مي‌كنيم.

در بُعد افقي 

در بُعد عمودي 

در بُعد طرفي

برای مشاهده ویدیو آموزشی بستن فضا قسمت اول اینجا کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو آموزشی بستن فضا قسمت دوم اینجا کلیک کنید

0 آیتم ها
تومان 0