info@drnabi.com 02188873135

بیمار با تنگی فک بالا، نیش خارج از قوس و نامرتبی دندانها مراجعه کردند. درمان با پیچ هایرکس فک بالا و ارتودنسی ثابت دوفک انجام شد. به کیفیت جزئیات پایان کار دقت کنید.

برای آشنایی با مدارک و عکسهای مورد نیاز تشخیص اینجا کلیک کنید

اکسپنشن فک بالا

نام مشتری
: خانم آ - ه
سرویس
: ارتودنسی ثابت به روش MBT
تاریخ شروع
: Jun 22, 2020
تاریخ پایان
: Feb 07, 2022
وضعیت
: Completed
0 آیتم ها
تومان 0