info@drnabi.com 02188873135

بیمار آقای 47 ساله، که برای مرتب شدن دندانها مراجعه کردند و تمایل داشتند با روشی درمان شوند که درمان مشخص نباشد. در حدود یکسال با  ارتودنسی نامرئی نتیجه ایده آل حاصل شد.

برای آشنایی با ارتودنسی نامرئی اینجا کلیک کنید

قبل و بعد درمان

نام مشتری
: آقای ر-ز
سرویس
: ارتودنسی نامرئی
تاریخ شروع
: Oct 19, 2020
تاریخ پایان
: Dec 04, 2021
وضعیت
: Completed
0 آیتم ها
تومان 0