info@drnabi.com 02188873135
بیمار خانم 11 ساله ای بودن که به جهت عقب بودن فک پایین و نامنظمی دندانها به ما مراجعه کردند. با ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان درمان فک بالا را شروع کردیم. بعد از چند ماه، درمان فک پایین انجام شد. کل دوره درمان کمتر از یکسال طول کشید.

درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان

نام مشتری
: خانم م-ع
سرویس
: ارتودنسی ثابت به روش MBT
تاریخ شروع
: Oct 07, 2019
تاریخ پایان
: May 12, 2020
وضعیت
: Completed