info@drnabi.com 02188873135

بیمار خانم 19 ساله ای که به جهت جلو بودن فک پایین به مطب ما مراجعه کردند. درمان با ارتودنسی ثابت بدون جراحی و کشیدن دندان انجام شد و در کمتر از یکسال به نتیجه ایده آل رسیدیم.

قبل و بعد ارتودنسی

نام مشتری
: خانم ز-ج
سرویس
: ارتودنسی ثابت به روش MBT
تاریخ شروع
: Jan 03, 2021
تاریخ پایان
: Nov 23, 2021
وضعیت
: Completed